Новини от РискМонитор

INTEGRA: "Европа пред избори за парламент: перспективи, рискове, Руска пропаганда“ 02.04.2019

Проект Интегра, който Фондация РискМонитор изпълнява съвместно с други институции от България, Чехия, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия, намери нови последователи по време на конференция „Европа пред избори за парламент: перспективи, рискове, Руска пропаганда“, проведена на 27 март 2019 г. в Нов Български Университет. В различните панели на събитието се обсъждаха широк кръг от теми, с...

Прочети повече
ИНТЕРГРА: Среща със заинтересовани лица 22.03.2019

 На 15 март 2019 г. в СофияЛаб по проект Integra се проведе среща между представители на медии, експерти от Софийска община, представители на организации, свързани със защита правата на мигранти, ПР и маркетинг експерти, на която се обсъждаха идеи за креативни кампании за борба със страхове и предразсъдъци по отношение на граждани на трети страни. Практическата работа на срещата премина през ...

Прочети повече
Покана: Европа пред избори за парламент: перспективи, рискове, руска пропаганда 11.03.2019

Уважаеми дами и господа, Нов български университет и Фондация „РискМонитор“ имат удоволствието да Ви поканят на конференция „Европа пред избори за парламент: перспективи, рискове, руска пропаганда“. Събитието е в рамките на проект „Нов разказ за Европа: внасяне на повече единение в Европейския съюз“, финансиран по Програма „Европа за гражданите“, Н...

Прочети повече
INTEGRA: Трета партньорска среща в София 17.02.2019

В периода 13-15 февруари 2019 г. в гр. София се проведе трета партньорска среща по проект INTEGRA. Неговата цел е да подобри процеса на интеграция на граждани от трети страни (ГТС) в България, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия. Заедно с членовете на партньорските екипи, участие в срещата взеха активисти и застъпници за правата на мигранти от Международната организация по миграция - Мисия в Българ...

Прочети повече