Oще новини

INTEGRA: "Европа пред избори за парламент: перспективи, рискове, Руска пропаганда“ Проект Интегра, който Фондация РискМонитор изпълнява съвместно с други институции от България, Чехия...
ИНТЕРГРА: Среща със заинтересовани лица  На 15 март 2019 г. в СофияЛаб по проект Integra се проведе среща между представители на медии,...
Покана: Европа пред избори за парламент: перспективи, рискове, руска пропаганда Уважаеми дами и господа, Нов български университет и Фондация „РискМонитор“ имат удовол...
INTEGRA: Трета партньорска среща в София В периода 13-15 февруари 2019 г. в гр. София се проведе трета партньорска среща по проект INTEGRA. Н...

INTEGRA: "Европа пред избори за парламент: перспективи, рискове, Руска пропаганда“

02.04.2019

Проект Интегра, който Фондация РискМонитор изпълнява съвместно с други институции от България, Чехия, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия, намери нови последователи по време на конференция „Европа пред избори за парламент: перспективи, рискове, Руска пропаганда“, проведена на 27 март 2019 г. в Нов Български Университет. В различните панели на събитието се обсъждаха широк кръг от теми, свързани с евроскептицизма, демократичния дефицит и ниската избирателна активност, които засягат всички страни от ЕС. Миграционната криза се изтъкна като един от факторите, които маркират възхода на евроскептицизма. Проектът Интегра, чиято философия стъпва върху необходимост от изграждане на среда за стратегическа и градска интеграция на граждани от трети страни се представи като стъпка към намиране на трайно решение на актуални миграционни въпроси. Изтъкна се, че наличието на адекватни интеграционни политики, според спецификите на конкретната среда, би било възможен ход за преодоляване на продължаващото възприятие на миграцията като застрашаващ, суверенитета на отделните държави, обществено-политически феномен. 

 

 

      
 
 
    
        

           
    
   
       

 

 

 

 

 

Вашето мнение:
Коментари по темата: