Oще новини

ИНТЕГРА/КУ:Кръгла маса На 3 декември 2019 РискМонитор организира кръгла маса, посветена на корупция в университетите. На не...
INTEGRA: Игра на карти "Неизвестните" Излезе от печат играта на карти "Неизвестните" по проекта Интегра! Материалите за играта са разработ...
ДЕН НА ИНТЕГРА в Брюксел На 11 юни в Европейският комитет на регионите бяха представени постиженията по проект Интегра ...
ИНТЕГРА: Представяне в Пловдив Проект Интегра, който Фондация РискМонитор изпълнява съвместно с други институции от България, Чехия...

INTEGRA: Трета партньорска среща в София

17.02.2019

В периода 13-15 февруари 2019 г. в гр. София се проведе трета партньорска среща по проект INTEGRA. Неговата цел е да подобри процеса на интеграция на граждани от трети страни (ГТС) в България, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия. Заедно с членовете на партньорските екипи, участие в срещата взеха активисти и застъпници за правата на мигранти от Международната организация по миграция - Мисия в България, Българският съвет за бежанци и мигранти, МултиКулти, Център за изследване на демокрацията, Върховен комисариат на ООН за бежанците, Българска търговско-промишлена палата. Обсъдиха се стратегии за обединяване на различните организационни усилия в посока интеграция на мигранти и превръщането на тези усилия в конкретни действия. Пример за такива илюстрираха всички партньори по проекта, като всеки един от тях представи сценарии за действие на база на извършени интеграционни градски одити. Членовете на партньорските екипи обсъдиха различни подходи и инструменти как да се подобри публичността на проекта, така че да се привлекат повече последователи. Прие се хаштагът #integra да се използва като онлайн етикет за разпространяване посланието на проекта.

 

      
 
 
    
        

           
    
   
       

 

Вашето мнение:
Коментари по темата: