Oще новини

ОБЯВА: Фондация „РискМонитор“ набира експерти-изследователи във връзка с кандидатстване по ОПДУ Процедура BG05SFOP001-2.009 Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по ОПДУ Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повиша...
Финална конференция по проект в CIVILISC - Тирана, Албания На 14 септември 2018г. в Тирана се проведе заключителната конференция на проекта CIVILISC – Ин...
Финална конференция по проект Трафик на хора и отнемане на имущество На 28 юни 2018 се проведе финалната конференция по проекта Подобряване на разследването и конфискаци...
Наръчник за одит на интеграцията на граждани от трети страни на градско ниво В началото на 2018г. Асоциация за развитие на София и РискМонитор започнаха работа по проект ИНТЕГРА...

Финална конференция по проект Трафик на хора и отнемане на имущество

29.06.2018

На 28 юни 2018 се проведе финалната конференция по проекта Подобряване на разследването и конфискацията на имущество от трафик на хора с използване на отворени данни. Конференцията беше организирана от координатора на проекта, ФридъмХаус в Букурещ, Румъния. 

В събитието се включиха множество журналисти, прокурори, специалисти по отнемане на имущество. От страна на РискМонитор, партньор по проекта, участва Снежина Атанасова, която представи основните резултати от проекта в България и проблемите, свързани с използване на отворени данни.

Проектът Better Investigation and Recovery of Assets Related to Trafficking in Human Beings (HOME/2015/ISFP/AG/THBX/8444) е съ-финансиран от ГД Вътрешни работи и миграция, фонд Полиция.

 

 

 

Вашето мнение:
Коментари по темата: